FAQ

Split-It in makkelijke antwoorden

We hebben alvast een aantal vaak gestelde vragen over Split-It beantwoord. Vind je geen sluitend antwoord op jouw vragen? Stuur ons je vraag via het contactformulier.

We hebben onze vragen opgesplitst in 4 categorieën:

FAQ

Veel gestelde vragen over Split-It

Een nieuwe koopformule voor nieuwbouw waarbij je eerst de woning koopt en later de grond. Door de kosten te splitsen en slimmer te spreiden in de tijd, wordt het kopen van een energiezuinige nieuwbouwwoning voor een grotere groep mensen haalbaar.

Een term die is ontstaan wanneer de nieuwe koopformule ‘Split-It’ werd gelanceerd. Splitskopen houdt in dat de aankoop van woning en grond wordt opgesplitst. In eerste instantie koop je de woning. Na maximaal zeven jaar koop je – indien gewenst – de grond. Zolang de grond eigendom blijft van de projectontwikkelaar, betaal je een maandelijkse vergoeding.

Je koopt in eerste instantie enkel de woning. De grond blijft nog even eigendom van Van Roey. Bij aankoop van je woning betaal je dus geen grondwaarde én dus ook geen 12% registratierechten.
De drempel om een energiezuinige nieuwbouwwoning te kopen, wordt dan ook aanzienlijk verlaagd want:

 1. de vereiste eigen inbreng is ongeveer 50% minder dan normaal
 2. de startinvestering ligt 20 tot 25% lager
 3. de maandelijkse afbetaling ligt de eerste jaren lager

Na maximaal zeven jaar kan je – indien gewenst – de grond aankopen. Op die manier wordt er meer tijd ingebouwd om nog even te sparen. Daarnaast is het mogelijk dat je (financiële) situatie na verloop van tijd verandert (van single naar koppel met tweeverdieners, je loon stijgt, je neemt je pensioenspaarpot op,..). Tenslotte kan ook een financiële meevaller zoals een schenking voor meer ademruimte zorgen.

Intussen kan je op beide oren slapen en van alle wooncomfort genieten omdat:

 • je in een energiezuinige woning woont
 • er geen onvoorziene renovatiekosten zullen zijn
 • de grondwaarde en de prijsevolutie meteen bij de aankoop vastgelegd worden.

Je komt dus niet voor verrassingen te staan wanneer je na een aantal jaar de grond wil aankopen. Zolang Van Roey eigenaar blijft van de grond, betaal je een bescheiden maandelijkse vergoeding. Dit bedrag verandert niet in de tijd, ligt vast en wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd aan de koper. De koper heeft 7 jaar tijd om de grond aan te kopen.

Absoluut. Daarin verschilt Split-It niet van een klassieke aankoop. Het enige verschil is dat je meteen eigenaar wordt van de woning en pas na verloop van tijd van de grond (wanneer je deze wenst aan te kopen).

Uit onderzoek blijkt dat dit voor kopers een realistische tijdspanne is om financieel een stap vooruit te zetten (meer gespaard, beter betaalde job, financiële meevaller,…), anderzijds koesteren wij niet de ambitie om gedurende lange tijd eigenaar te blijven van de grond.

Als projectontwikkelaar vinden we het belangrijk om maatschappelijk relevant te blijven in een veranderende woningmarkt. De realiteit is dat steeds meer mensen het alsmaar moeilijker krijgen om een eigen woning te verwerven:

 1. De prijzen van huizen en appartementen zijn in 10 jaar tijd met gemiddeld 30% gestegen. Dat komt door de grote vraag, de schaarste van gronden en de stijging van de grondstofprijzen.
 2. Banken eisen 20% eigen middelen op het totale aankoopbedrag. Vele kopers hebben dit startkapitaal niet, vinden geen woonlening en kunnen dus geen eigen woning verwerven.
  • Tenzij ze voor een bestaande woning kiezen waar nog grote renovatiewerken nodig zijn. Het grote nadeel van deze keuze is, dat de energiekosten in dit scenario vaak hoog oplopen (door geen – of verouderde isolatie) en dat de exacte renovatiekost waar men voorstaat moeilijk voorspelbaar is.

Er is niets mis met het kopen van vastgoed op de klassieke manier, integendeel: voor veel mensen blijft dit de meest voor de hand liggende manier om een eigen huis te verwerven. Maar via de traditionele weg is het verwerven van een nieuwbouwwoning voor veel mensen financieel onhaalbaar geworden. Split-It is dan ook geen vervanging van de klassieke aankoop maar eerder een aanvulling voor diegene voor wie een klassieke aankoop onhaalbaar is geworden. Alle kosten – van grond tot materialen – blijven stijgen. Tegelijkertijd eisen de banken een aanzienlijk startkapitaal vooraleer je een woonlening krijgt. Met Split-It wordt de aankoop van nieuwbouw opgesplitst in woning en grond. Op die manier kan je de kosten spreiden en is jouw woondroom ook bereikbaar met een minder grote spaarboek.

 1. Voor huurders die graag zouden willen investeren in vastgoed, maar net niet voldoende middelen hebben om een eigen woning te kopen.
 2. Voor mensen die twijfelen tussen enerzijds het kopen van een bestaande woning (met uitdagingen op vlak van renovatie en hoge energieprijzen) en anderzijds het nog even huren/thuis wonen om te sparen voor de ultieme droomwoning.
 3. Voor iedereen die op zoek is naar woongeluk maar door de huidige vastgoedprijzen geen energiezuinige woning meer kan vinden die voldoende ruimte en het nodige comfort biedt.
 4. Voor ons als projectontwikkelaar omdat we ons kunnen richten op een breder doelpubliek. Met Split-It geven we mensen, die het kunnen gebruiken, een duwtje in de rug. Hiermee vergroten we niet enkel onze doelgroep maar we realiseren ook een gezonde bewonersmix in onze woonprojecten. Dit heeft op zijn beurt dan weer een positieve invloed op de community, de buurt en het woongeluk van alle bewoners en omwonenden.

Wij hopen natuurlijk om de woondroom van zoveel mogelijk mensen te kunnen realiseren maar het kopen van nieuwbouw – ook via Split-It – is niet voor iedereen weggelegd. Daar zijn we liever meteen eerlijk over.

Deze nieuwe koopformule is vooral gericht op mensen die momenteel niet over een grote spaarboek beschikken maar er wel een kunnen opbouwen. Het rekenmodel geeft al een concreter beeld over het financiële plaatje. Maar elk verhaal of elke situatie is anders. Heb je interesse, neem dan zeker met ons contact op. Wij bekijken graag samen met jou of we met splitskopen jouw woondroom kunnen verwezenlijken.

Bij huurkopen heb je geen keuze qua inrichting, maar woon je in een echt huurappartement. Verder kan je niet vanaf dag 1 meerwaarde realiseren. Als je niet koopt, ben je je geld kwijt. Maar stel dat je in geval van splitskopen, de grond niet koopt kan je bij verkoop van je woning op dit stuk van het pand wel meerwaarde creëren.

 1. Door de kosten slimmer te spreiden, ligt de drempel om nieuwbouw te kopen lager:
  • Je betaalt de eerste jaren geen registratierechten op de grond
  • Je hebt ongeveer de helft minder eigen middelen/startkapitaal nodig
  • Je maandelijkse aflossing is de eerste jaren lager
 2. Alle pluspunten die nieuwbouw automatisch met zich meebrengt:
  • Je woont in een energiezuinige woning waardoor je je kosten kan drukken
  • Je wint aan comfort
  • Je woning beantwoordt aan alle huidige normen
  • Je kan op beide oren slapen: geen aanpassings-of renovatiewerken meer nodig
 3. Vanaf het moment van aankoop krijg je een duidelijk prijskaartje mee: je komt niet voor verrassingen te staan (dit in tegenstelling tot een bestaand pand dat je nog moet renoveren).
 1. Het is een nieuwe koopformule waardoor je wellicht extra uitleg en meer informatie nodig hebt. We voorzien uiteraard professionele begeleiding en lichten alles gedetailleerd toe maar het blijft iets complexer dan een klassieke aankoop.
 2. Aan het einde van de rit ligt de totaalkost hoger dan bij een traditionele aankoop. Dit is voornamelijk omdat wij als projectontwikkelaar de grond voor jou in bewaring houden. Maar door de kosten slimmer te spreiden, kan je met een minder groot spaarboek je woondroom waarmaken en meteen genieten van het comfort van een energiezuinige nieuwbouwwoning. Een alternatief is huren maar in dit scenario betaal je op het einde van de rit nog meer. Dit verduidelijken we graag aan de hand van een cijfervoorbeeld.

We moeten daar niet flauw over doen: nieuwbouwprojecten ontwikkelen en verkopen is onze business. Dat we met deze nieuwe koopformule inspelen op de steeds hogere woningprijzen en eisen die de bank stelt bij de aankoop van een woning is duidelijk. De formule zorgt ervoor dat we opnieuw een bredere doelgroep kunnen aanspreken en dus makkelijker onze woningen kunnen verkopen. De woningmarkt zal de komende 10 jaar meer gaan inspelen op het betaalbaar maken van een aankoop, een trend die door de huidige energiecrisis nog wordt versneld.

Voor Vlaanderen wel. Maar in het buitenland bestaat het ook. Zo is duo-koop in Nederland al helemaal ingeburgerd. Alleen wordt het daar geregeld door een centraal fonds en blijft de grond eigendom van de gemeente. Bij het Split-It verhaal creëren wij de kansen voor wie net te weinig eigen inbreng heeft om nieuwbouw te kopen. De woningmarkt zal de komende 10 jaar meer gaan inspelen op het haalbaar maken van een aankoop, een trend die door de huidige energiecrisis nog wordt versneld.

Dit is nieuw, mensen moeten dit nog ontdekken. Maar als het van ons afhangt, maken we deze formule mogelijk bij al onze projecten.

Helaas kan dit niet in elke gemeente. Voorlopig biedt Van Roey Vastgoed dit aan op een aantal van zijn projecten in Vlaanderen. Uiteraard willen we dit graag uitbreiden. Dus: burgemeesters of schepenen die oren hebben naar dit verhaal en meer mensen de kans willen geven om duurzame nieuwbouw te kopen, mogen altijd Van Roey Vastgoed contacteren.

Dat is wettelijk helaas onmogelijk. Wanneer je beslist de woning te verkopen, worden woning en grond opnieuw samengevoegd en samen verkocht. Op dat moment zal verkoop aan Van Roey Vastgoed (nog) geen optie zijn en moet je dus op zoek naar een nieuwe koper.

FAQ

Kostenplaatje

In tegenstelling tot een klassieke aankoop, koop je met Split-It in eerste instantie enkel de woning. De grond blijft nog even eigendom van Van Roey. Daarom betaal je bij aankoop van je woning via Split-It geen grondwaarde én dus ook geen 12% registratierechten.
De drempel om een nieuwbouwwoning te kopen, wordt dan ook aanzienlijk verlaagd want:

 1. de vereiste eigen inbreng is ongeveer 50% minder dan normaal
 2. de startinvestering ligt 20 tot 25% lager
 3. de maandelijkse afbetaling ligt de eerste jaren lager

Na maximaal zeven jaar kan je – indien gewenst – de grond aankopen. Dit verduidelijken we graag aan de hand van een cijfervoorbeeld.

Op het einde van de rit ligt de totaalkost voor een splitskoop inderdaad hoger in vergelijking met een klassieke aankoop. Maar net omdat het kopen van vastgoed vaak niet meer haalbaar is via de traditionele weg, hebben wij Split-It als nieuwe koopformule geïntroduceerd. Door de kosten op een slimme manier te spreiden, kunnen ook mensen met een minder groot spaarboekje hun woondroom waarmaken.

Dus ja, er is effectief een meerkost maar daar tegenover staat dat je meteen kan genieten van het comfort van een energiezuinige nieuwbouwwoning. Een alternatief is huren maar in dit scenario betaal je op het einde van de rit nog meer. Dit verduidelijken we graag aan de hand van een cijfervoorbeeld.

In vergelijking met huren, bouw je met splitskopen wel degelijk kapitaal op. Ook geniet je zoals bij een klassieke aankoop van enkele interessante fiscale voordelen. Je betaalt geen huur aan een andere eigenaar, maar je zal een maandelijks bedrag (lening) moeten afbetalen aan de bank. We maakten de vergelijking tussen een aankoop met Split-It of huren.

Zolang Van Roey eigenaar blijft van de grond en deze voor jou in bewaring houdt, betaal je hiervoor elke maand een bescheiden vergoeding. Deze vergoeding of ook ‘canon’ genoemd, staat duidelijk beschreven in het Split-It contract en varieert tussen de 40 en 100 euro (jaarlijks is dit 1,5% van de grondwaarde). Dit bedrag verandert niet in de tijd, ligt vast en wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd aan jou als koper. Van zodra je de grond aankoopt, valt deze kost uiteraard weg.

We hebben een handige pagina gemaakt met een rekenvoorbeeld.

Als je zes maanden in gebreke blijft bij het betalen van de maandelijkse vergoeding, kan Split- It de overeenkomst ontbinden en de woning van jou terugkopen aan 80% van de oorspronkelijke aankoopprijs (exclusief kosten).

Nee, alles wordt op voorhand helder en duidelijk gecommuniceerd. Zo worden de grondwaarde en de prijsevolutie meteen bij de aankoop contractueel vastgelegd en meegedeeld aan jou als koper. Je komt dus niet voor verrassingen te staan wanneer je na een aantal jaar de grond wil kopen.

Dat is erg onwaarschijnlijk maar dit heeft geen effect op de afspraken die we met jou gemaakt hebben als koper. De grondwaarde en de prijsevolutie van de grond worden immers meteen bij de aankoop duidelijk beschreven in het Split-It contract. Kortom, zelfs als de prijs van de bouwgrond zou instorten, dan koop jij de grond aan tegen het tarief dat op voorhand contractueel werd vastgelegd.

Nee, er zijn geen verborgen kosten. Vooraleer je overgaat tot aankoop, lichten we alle mogelijke financiële aspecten rond Split-It toe. Transparantie is essentieel.

Wij hebben de formule voorgelegd aan en afgestemd bij alle grootbanken en de reacties waren overwegend positief. Maar het is een nieuwe formule en daarom niet abnormaal dat men er in de kantoren nog niet volledig vertrouwd mee is. Daarom bieden we in de opstartfase van dit concept kopers vrijblijvend aan dat we meegaan naar hun bank om het concept toe te lichten en het koopproces mee op te volgen. Kopers kunnen ons hier steeds vrijblijvend over contacteren.

Dit werkt net op dezelfde manier als het afsluiten van een renovatielening. Met dat verschil dat je met splitskopen vanaf het begin in een afgewerkte, energiezuinige woning woont. In het beste geval kan je de aankoop van de grond zelfs koppelen aan een herziening van je lening en wordt de totaalkost van je woning dus goedkoper.

Nee. Er is geen enkel verschil met een standaard aankoop.

FAQ

Juridisch kader & toelichting terminologie

Absoluut. Daarin verschilt Split-It niet van een klassieke aankoop.

Dat is onmogelijk. De grond blijft eigendom van Van Roey tot jij hem overkoopt en de woning en grond samenvoegt. Als je de woning liever verkoopt, wordt de grond mee verkocht. Op dat moment worden woning en grond ook samengevoegd.

Neen, dit is juridisch onmogelijk. De bewoners daarentegen hebben wel alle vrijheid om op elk moment hun grond aan te kopen (maximum 7 jaar tijd om te beslissen), hun woning te verkopen of te verhuizen.

In dat geval, kan je jammer genoeg niet in de woning blijven wonen. Je dient de woning te verkopen aan iemand anders of aan ons. Zelfs als de huizenmarkt zou instorten, betalen wij sowieso de oorspronkelijke aankoopprijs (exclusief kosten) voor de woning terug.

Wanneer je zou beslissen de woning te verkopen, worden woning en grond opnieuw samengevoegd en samen verkocht. Je kan dan verkopen aan iemand anders.

Dit is het juridisch kader waarbinnen de koopformule Split-It werd vormgegeven. Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond, gedurende een periode van maximaal 50 jaar. De persoon die de eigenaar van de grond is en die dit recht verleent, is de opstalgever. De persoon (of de vennootschap), die het recht verkrijgt, de opstalhouder. De eigendom van de grond wordt dus afgesplitst van de eigendom van de gebouwen of opstallen. De eigendom wordt als het ware horizontaal afgesplitst.

Dat is de maandelijkse vergoeding die je betaalt voor de grond die bij je woning hoort, maar die Van Roey voor jou in bewaring houdt. Deze vergoeding staat duidelijk beschreven in het Split-It contract en varieert tussen de 40 en 100 euro (jaarlijks is dit 1,5% van de grondwaarde). Dit bedrag verandert niet in de tijd, ligt vast en wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd aan jou als koper. Van zodra je beslist om naast de woning ook de grond aan te kopen, valt deze kost uiteraard weg. We hebben een handige pagina gemaakt met een rekenvoorbeeld.

Nee. Er is geen enkel verschil met een standaard aankoop.

Als Split-It ophoudt te bestaan, verdwijnt de grond niet zomaar. Zakenrechtelijk is de grond nog altijd gekoppeld aan de verkochte constructies en kunnen de kopers van de constructies nog altijd de grond kopen, wat er ook met Split-It gebeurt. De kopers kunnen dus op beide oren slapen.

FAQ

Veel gestelde vragen door kredietverleners

Eerst en vooral werd in samenspraak met Hélène Casman van Deloitte Legal en notariaat Coppens een wettelijk kader uitgewerkt voor het verstrekken van een krediet met de Split-It formule. Het verschil met een klassieke hypotheek is dat de grond wordt ingebracht als waarborg voor de hypotheek. Het voordeel is een verlaging op het risico van wanbetaling want een groot deel van de totale waarde wordt op deze manier veilig gesteld. Van Roey Vastgoed voorziet hiervoor alle nodige documenten.  Deze werden opgesteld in samenwerking met twee bovengenoemden partijen. Verder is het belangrijk om te benadrukken dat de kredietinstelling – net zoals bij een klassieke hypotheek – volledig vrij is om de kredietvoorwaarden (rentevoet,…) te bepalen.

Voordelen:

 • Risicovermindering
  • Aangezien de grond wordt ingebracht als waarborg voor de hypotheek, is een groot deel van de totale waarde veilig gesteld.
  • De ‘loan to value’ ligt lager dan bij een klassiek hypothecair krediet want de kredietnemer betaalt 10% eigen middelen én de grondeigenaar biedt een waarborg op de grond. De grondwaarde bedraagt op zich bijkomend 15% à 25% van de totale aankoopwaarde. Samengeteld komen de ‘eigen middelen’ neer op maar liefst 25% à 35% van de totale aankoopsom (in tegenstelling tot 15% à 20% zoals vaak gehanteerd bij het klassieke hypothecaire krediet).
 • Commercieel/PR
  • Je kan extra klanten genereren door deze laagdrempelige koopformule:
   een commerciële opportuniteit aangezien het aantal nieuwe woonleningen begin 2023 naar een historisch dieptepunt is gezakt.
  • Je draagt actief bij aan de oplossing van een maatschappelijk relevant probleem.
  • Je bevordert je merkreputatie door woningen betaalbaar te maken.

Nadelen

 • Het vergt meer administratie dan een klassiek kredietdossier.
 • Het is juridisch complexer omdat er drie partijen bij betrokken zijn. De relevante documentatie, die werd opgesteld in samenspraak met Hélène Casman van Deloitte Legal en notariaat Coppens, is voorhanden bij Van Roey Vastgoed en kan op elk moment ter beschikking worden gesteld van de koper en de kredietverschaffer.

In beide gevallen is er geen enkel verschil met het klassieke krediet.

Neen, als er iets zou misgaan (zie volgende vragen), kan er – net zoals bij een klassieke hypotheekverstrekking – worden overgeschakeld op een gedwongen verkoop. De bank kan dus op elk moment verkopen als dat nodig zou zijn bij een wanbetaling.
Aangezien de grondeigenaar mee in het krediet vermeld staat als pandgever, wenst deze uiteraard wel graag geïnformeerd te worden wanneer er zich een probleem voordoet bij de terugbetaling en er wordt geopteerd voor een gedwongen verkoop.
Op dat moment kan de grondeigenaar besluiten om een voorkooprecht uit te oefenen op de constructies ter mitigatie van het risico dat er na de verkoop onvoldoende grondwaarde zou overblijven om de grondeigenaar schadeloos te stellen.

De afspraken zijn vanaf het begin zeer duidelijk. Als de klant op het einde van de periode niet in de mogelijkheid is om de grond aan te kopen of geen interesse heeft om deze te verwerven, wordt van Roey Vastgoed niet automatisch eigenaar.
De klant heeft immers twee opties: men kan er voor opteren om de woning te verkopen aan een derde partij of deze te verkopen aan Van Roey Vastgoed.
Bij verkoop aan Van Roey Vastgoed zal dit gebeuren aan de oorspronkelijke aankoopprijs (exclusief kosten*).
Bij verkoop van de woning zal in eerste instantie het saldo van het hypothecaire krediet betaald worden aan de kredietinstelling. De grondeigenaar volgt in tweede lijn.

De klant kan ook voor het einde van de periode van 7 jaar besluiten om de woning te verkopen. Op dat moment zal verkoop aan Van Roey Vastgoed (nog) geen optie zijn.

*Het betreft hier de kosten naast de oorspronkelijke aankoopprijs zoals vermeld wordt in de verkoopakte.

De doelstelling van Split-It is om mensen die vandaag geen woning kunnen kopen te helpen om die aankoop nu al te realiseren. Omdat het voor ons belangrijk is dat mensen hun krediet kunnen afsluiten en de woning uiteindelijk kunnen aankopen, willen we hier wel flexibel in zijn. Wanneer er valabele argumenten komen om de periode te verlengen, willen wij er in deze pilootfase wel mee naar kijken.

Zelfs na een mogelijk faillissement van Van Roey Vastgoed, blijft de Split-It overeenkomst overeind. De grond blijft namelijk steeds onlosmakelijk gekoppeld aan de verkochte constructies op basis van het burgerlijk wetboek. De curator heeft door art. 3. 79 BW dan ook geen andere keuze dan de grond te verkopen aan de eigenaar van de stenen. (“Art. 3.79. Versterkte accessoriteit: Indien goederen vanuit hun aard in onverdeeldheid zijn omdat ze een accessorium zijn bij een privatief goed, kunnen de mede-eigenaars geen daden van beheer of beschikking stellen met betrekking tot hun aandeel in de mede-eigendom, tenzij samen met dat privatief goed. Het aandeel kan ook niet afzonderlijk van het privatieve goed in beslag worden genomen.”)

Dit verloopt net op dezelfde manier als bij het afsluiten van een renovatielening. Met dat verschil dat de koper met behulp van splitskopen vanaf het begin in een afgewerkte, energiezuinige woning woont. In het beste geval kan de koper de aankoop van de grond zelfs koppelen aan een herziening van zijn/haar lening en wordt de totaalkost van de woning dus goedkoper. Er zal wel opnieuw naar de notaris moeten worden gegaan. De totale notariskost zal dus iets hoger (grootte orde 1.000 à 2.000EUR) liggen dan bij een klassieke aankoop.

Contact

Nog vragen?

Heb je op de website nog geen antwoord gevonden op jouw specifieke vragen over splitskopen met Split-It? Aarzel dan niet om contact op te nemen. We proberen je zo snel mogelijk alle informatie te geven die je zoekt.