Verduidelijking

Splitskopen of een klassieke aankoop

Split It

stap 1

De uitgangspunten

De uitgangspunten omvatten de constructieprijs van het appartement (waar BTW op geheven wordt), de grondwaarde (waar registratierechten op geheven worden) en de bijkomende kosten die gebruikelijk zijn bij een nieuwbouwappartement. Aangezien er bij Split-It bij aanvang geen grond gekocht wordt, zijn er in deze fase ook geen registratierechten.

stap 2

Jaar 1 – 7

In de tabel ‘jaar 1-7’ worden de kosten voorgesteld van de eerste 7 jaar. Door de grond niet aan te kopen kan de eigen inbreng substantieel verlaagd worden (en wordt een aankoop haalbaar voor mensen met een beperktere eigen inbreng) én kan de maandelijkse aflossing ook lager gehouden worden dan bij een klassieke lening.

De grond wordt in bewaring gehouden door Van Roey waarvoor de klant een bescheiden vergoeding (juridisch ook canon genoemd) betaald. Van Roey stelt de grond als waarborg voor de hypotheeklening naar de banken toe. Om de berekening van de canon te verduidelijken, maakten we een apart cijfervoorbeeld.

stap 3

Jaar 8-25

In de tabel ‘jaar 8-25’ worden de kosten voorgesteld vanaf het achtste jaar (opnieuw in de veronderstelling dat de grond pas na 7 jaar wordt aangekocht). In het klassieke geval loopt alles gewoon door en blijft de afbetaling dezelfde. In het Split-It scenario wordt op dat moment de grond gekocht met bijhorende eigen inbreng en bijhorende lening waardoor de maandelijkse aflossing iets hoger uitvalt dan een klassieke lening.

De berekening van de eigen inbreng gaat ervan uit dat het verschil in maandelijkse aflossing tijdens de eerste 7 jaar wordt gespaard (in dit voorbeeld dus 70 euro per maand). De grondwaarde is gestegen op basis van een jaarlijkse meerwaarde van 3%. Dit percentage is een gemiddelde op basis van de kennis die we hebben over de vastgoedwereld de afgelopen jaren. Deze percentage meerwaarde wordt bij de start van je Split-It contract vastgelegd en wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd. Het percentage zal daarna niet meer veranderen.

stap 4

Totaaloverzicht

Uit het totaaloverzicht blijkt dat voor een periode van 25 jaar de Split-It formule inderdaad iets duurder uitvalt. De eigen inbreng blijft wél lager dan bij een klassieke lening waardoor de formule vooral geschikt is voor kopers die bij aanvang niet over voldoende eigen middelen beschikken om via een klassieke lening hun woondroom te realiseren.

Cijfervoorbeeld dateert van januari 2023. Deze simulatie dient ter verduidelijking van het concept. Zij omvat een aantal aannames die dienen te worden bevestigd door de hypothecair kredietverstrekker en de notaris.