Canon

Rekenvoorbeeld canon

De canon wordt berekend op de grondwaarde die vast ligt bij de startinvestering. In ons rekenvoorbeeld is dat dus 47.789 euro. Hierop nemen we 1,5% en dat is dan meteen de jaarlijkse canon die je moet betalen. Om je maandelijkse vergoeding te berekenen, moet je dit getal dus delen door 12 maanden.

In ons rekenvoorbeeld zijn alle getallen afgerond. Op die manier komen we dus op een maandelijkse aflossing van 60 euro. Deze betaal je gedurende de periode dat Van Roey de grond voor je in bewaring houdt.

De canon staat duidelijk beschreven in het Split-It contract en varieert altijd tussen de 40 en 100 euro (afhankelijk van de grondwaarde) per maand. Dit bedrag verandert niet in de tijd, ligt vast en wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd aan jou als koper. Van zodra je beslist om naast de woning ook de grond aan te kopen, valt deze kost uiteraard weg.

Cijfervoorbeeld dateert van januari 2023. Deze simulatie dient ter verduidelijking van het concept. Zij omvat een aantal aannames die dienen te worden bevestigd door de hypothecair kredietverstrekker en de notaris.